TPCN bổ mắt Herba Vision with Lutein

Thành phần:

Lutigold Lutein:                                 6mg

( Containing naturally occurring zeaxanthin, 0.24mg)

Bilberry Extract:                                                      20g

( Vaccinium myrtillus) ( fruit) 

( a 4:1 Extract, equivalent to 80mg ò Bilberry)

Cách sử dụng:

- Ngày uống 1-2 lân, mỗi lần 1 viên trong hoặc sau khi ăn.


Sale

Không sẵn có

Hết hàng